Hotze van Aysma (1669-1745)  

zoon van Hessel van Aysma en Johanna Agneta Rulandt
echtgenoot van Catharina Recalff
echtgenoot van Susanna Juliana van Molenschot

Vermeldingen

  • is geboren op 14 april 1669 (te Norden?).
  • is overleden op 14 juni 1745 te Driesum.

Beschrijving

Ook: Horatius (Lauta) van Aysma. Student te Groningen 1686; vaandrig onder luitenant-kolonel Van Plettenberg 1691, luitenant 1694, kapitein 1707; erfde dat jaar Rinsmastate (stem nr. 22) te Driesum van (zijn oom??) Sirach van Aysma (maar dat zit anders: het was bezit van Hotzes grootmoeder, "oom Sirach" was met haar getrouwd en had het vruchtgebruik). Zijn zoons Hessel en Jacob verkochten Rinsmastate in december 1745 aan Fecco Dominicus baron van Sytzama.
Vermeld in de Staten van Oorlog tot 1727. Ouderling te Driesum, als zod. afgevaardigde ter synode 1731.

Creative Commons-Licentie
2017, P. Nieuwland