Johan van Aysma (1604-1659 (OS))  

zoon van Albert van Aysma en Tjets van Aysma

Vermeldingen

  • is geboren in september 1604.
  • is overleden op 15 juni 1659 (OS) te Emden.
   ongedateerd
  • is begraven te Beetgum.

Beschrijving

Grafschr. IV 12. Kapitein van een compagnie te voet, commandeur over het garnizoen te Emden. Het testament van zijn zuster maakt aannemelijk dat hij ongehuwd dan wel kinderloos is gestorven.

Creative Commons-Licentie
2017, P. Nieuwland