Hessel van Aysma
Johanna Agneta Rulandt
Gezinspagina Johan van Molenschot
Sjouck van Roorda

Hotze van Aysma (1669-1745)
Susanna Juliana van Molenschot (1679->1745)

Collectie Pieter Nieuwland - opgemaakt met Haza-21 - 3 feb 2017

Partners

Kinderen