Claes Epesz Aesgema
Lolck van Aysma
Gezinspagina Schelte van Aysma
Tjemck van Osinga

Epe van Aesgema
Ath van Aysma (1623 (OS)-?)

Collectie Pieter Nieuwland - opgemaakt met Haza-21 - 3 feb 2017

Partners

Kinderen